Advies en begeleiding

Een moderne bedrijfsvoering vraagt ook om een maatschappelijke inbedding van het bedrijf of de organisatie. Het management moet daarbij het voortouw nemen. Dit veranderingsproces vraagt om een nieuwe manier van denken. Niet alleen productiegericht maar ook maatschappelijk verantwoord actief als kernactiviteit. Voor deze identiteitsomslag moeten oude inzichten aan de kant worden gezet en moet een nieuwe manier van denken worden beproefd. De Denkerij® adviseert en begeleidt daarbij.

Tweegesprekken of workshops

Voor het houden van tweegesprekken of workshops wordt in overleg het thema van de dialoog bepaald. De gespreksstof voor die dialoog komt uit de ideeëngeschiedenis van de wijsbegeerte of uit andere nader in te vullen bronnen van het denken. In een aantal bijeenkomsten worden bespreekpunten belicht en bediscussieerd. Tussen de bijeenkomsten worden teksten, video’s of podcasts aangereikt om te lezen, te bekijken of te beluisteren. De leiderschapsstijlen bij Plato (ca. 427-347 v. Chr.) zou bijvoorbeeld een onderwerp kunnen zijn.

Socratische debat

Een van de vormen van het kritisch betwijfelen van allerlei vooronderstellingen of het doorbreken van ingesleten denkpatronen is het  Socratisch debat. Dit debat kan in meerdere ’settings’ plaatsvinden. Een aantal tweegesprekken over de filosofische  fundamenten van een spreekuur thema, over de bedrijfs– of organisatiecultuur of over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Symposia/Reizen

De Denkerij® organiseert ook symposia voor bedrijven of organisaties, waarbij sprekers worden uitgenodigd. Het symposium kan ook worden ingericht als een ‘denkmanifestatie’ met een multimediale benadering. Documentaires, films, optredens van kritische standup comedians, lezingen en workshops. Leidraad blijft altijd wel de filosofische invalshoek.  Mogelijke onderwerpen:  ‘Wat is wonen. Alain de Botton en het denken over Architectuur’, de financiële crisis en het neoliberalisme volgens Francis Fukuyama, bedrijfsmanagement en de ‘Commons’ theorie van Elinor Ostrom. Ook reizen staan op het programma van De Denkerij®

Cursussen

Een cursus filosofisch redeneren kan een bijdrage zijn die helpt in het aansturen van het bedrijf of de organisatie. Ook het gezamenlijk bestuderen van intellectuele thema’s kan het teamgevoel van het bedrijfskader versterken en verdiepen. Voorbeelden van cursusthema’s zijn: Brein en Geest, Argumentatieleer, Historisch Materialisme, Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen, Zijn, Tijd en Sociale Rechtvaardigheid.

Activiteiten van De Denkerij®

Helden van het denken
Helden van het denken