Wie ben ik, wat wil ik?

Helden van het denken
Helden van het denken

MyDrives persoonlijkheidsanalyse

Drs. Mattie Peeters van De Denkerij® is gecertificeerd MyDrives/MyHabits/MyMatch consultant. De MyDrives analyse is een methode om de persoonlijke drijfveren die sterk van
invloed zijn op je gedrag, bloot te leggen. Het laat zien wie je bent en wat je wilt. Het kan
gebruikt worden in sollicitatietrajecten, teambuilding processen en individuele coaching.

Sollicitatietrajecten

Het aannemen van sollicitanten is een duur en tijdrovend proces. Het is uiterst belangrijk voor
de werkgever zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de karaktereigenschappen van de
kandidaat. De ideale kandidaat moet ook qua persoonlijkheid passen in de bedrijfscultuur. De
MyDrives analyse is een uitstekend middel om dat vast te stellen.

Teambuilding/coaching

Mensen in bedrijven, organisaties en instellingen werken vaak in teams. Het is belangrijk dat die teams evenwichtig zijn samengesteld. Je moet van elkaar weten hoe je in elkaar zit. De sterke en zwakke kanten van je persoonlijkheid leren kennen. Als de drijfveren van de teamleden bekend zijn, versterkt dat het prestatievermogen van het team. Coaching van het team vanuit de resultaten van de analyses zal zeker het functioneren verbeteren.

Individuele Coaching

Coaching op basis van een analyse helpt mensen vooruit. Het resultaat van de analyse werkt
als een spiegel. Een individueel coaching traject van De Denkerij® stelt de vragen die nodig zijn om jezelf te heroriënteren. Dat gebeurt in gesprekken waarin Mattie Peeters vanuit zijn
filosofische achtergrond je helpt ruimte te creëren, je andere perspectieven te laten zien en je
horizon te vernieuwen. Zijn rol als coach sluit naadloos aan op zijn eigen persoonlijkheidsprofiel van analytisch en mensgericht denker. Het resultaat van de coaching is een hernieuwde kijk op jezelf en je omgeving. Je focus is verlegd.