De Denkerij®

 


CONTACT


De Denkerij®
Achter Sint Jacob 4
5911 KX Venlo
Telefoon: 077-3200202
www.denkerij.nl
e-mail:
info@denkerij.nl
blog: Denkerij

MyDrives/MyHabits/MyMatch

NOBCO

Toegepaste filosofie voor het bedrijfsleven

Volgens Mattie Peeters, van De Denkerij®, is er bij de hogeropgeleiden binnen het bedrijfsleven een sterke behoefte aan intellectuele verdieping. Er is behoefte om de kennishorizon te verbreden. Daarnaast wordt van bedrijven en organisaties steeds meer een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering verwacht. Allebei zaken in het pakket van De Denkerij®. 

Manager én filosoof

Mattie Peeters werkte meer dan 25 jaar als zelfstandig ICT-ondernemer in het bedrijfsleven. Hij is ook filosoof, opgeleid aan de Universiteit Nijmegen. Daar is hij afgestudeerd in de metafysica  op:  ‘Het metafysisch ‘moment’ van het Augustijns tijdsbegrip’.  Met zijn kennis van beide werelden wil hij een brug slaan tussen doen en denken.

Doelgroep

Het doel van De Denkerij® is het overdragen van kennis van de ideeëngeschiedenis en het propageren van ‘denken’ als dé unieke menselijke eigenschap.  Door als kennisbron, klankbord of sparringpartner te fungeren wil De Denkerij® directeuren, managers, bestuurders en hun medewerkers helpen hun intellectuele focus te verleggen en hun blik te verruimen.  

MyDrives
Het is altijd goed om te weten 'Wie je bent, en wat je wilt'. De kaders van je persoonlijkheid te bepalen. Dat kan met een analyse die jouw persoonlijke drijfveren en eventueel die van je team blootlegt. De Denkerij® is gecertificeerd MyDrives/MyHabits/MyMatch consultant.

 

Drs. Mattie Peeters, filosoof

School van Athene, fresco van Rafaël Santi 1509-1510 in de Stanza Della Segnatura, Rome.

‘festina lente, fac omnia mente’

Follow @denkerij

Bestellen, klik op foto

Filosofische bespiegelingen
Uitgeverij Shinz Venlo.
ISBN: 978-94-91032-54-7.
Prijs: € 22,-

Bestellen, klik op foto of
denkerij.nl/boek  Ook via lokale boekhandel en de boekenplatforms 

 

Filosofische bespiegelingen is een boek dat vele thema’s aansnijdt die sinds 2500 jaar behoren tot het filosofische gedachtengoed. Hoe verhoudt de mens zich tot zichzelf, zijn medemens, de politiek, de geschiedenis, de ethiek en moraal, de economie, de samenleving en de wetenschap?