Referenties van ondernemers

Tekstvak: ‘Het denken heeft het doen als ondernemer niet direct op zijn kop gezet, maar wel geďnspireerd en tot zelfreflectie geleid.’

aanraking gekomen met ideeën die ik als uitdagend heb ervaren. Het denken heeft het doen als ondernemer niet direct op zijn kop gezet, maar wel geďnspireerd en tot zelfreflectie geleid.”

Ir. Bert Janssen, 
directeur van enkele kapitaalintensieve bedrijven zegt het volgende: “Mattie heeft als testcase voor De Denkerij® met enkele ondernemers  een studieclub gevormd. Tijdens die sessies van de voorloper van De Denkerij® ben ik door onze discussies en het doornemen van de leesstukken in

Drs. Arnold van Polveen, econoom en tot voor kort directeur van een groot industrieel bedrijf in de  maakindustrie, is ook zeer te spreken over het concept van De Denkerij®: “Ik heb in de laatste paar jaar colleges filosofie gevolgd aan de universiteit. De stof die je dan krijgt aangereikt, komt toch moeilijk tot leven. Als wij in de studieclub

met Mattie een thema bespreken, gebeurt dat ook op basis van bronteksten en secundaire literatuur. Maar doordat je elkaars klankbord bent, gaat het direct leven en leidt het veel sneller tot begrip. De horizon van je denken wordt echt breder en het denken verdiept zich.”

Helden van het denken
Helden van het denken

Referentie lezing bedrijfsethiek studieclub Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) klik hier