Denken actueel

“Du musst dein Leben ändern.” Rainer Maria Rilke


Peter Sloterdijk,    ‘Je moet je leven veranderen’


In dit werk in de uitstekende vertaling van Hans Driessen worden mens en samenleving geanalyseerd op basis van de dichtregel van Rainer Maria Rilke “Du musst dein leben ändern”. De mens is een oefenend wezen dat voortdurend bezig is met het oefenen van zijn activiteiten. Oefenen is de kern van het menselijk bestaan. Sport, arbeid, kunst, cultuur, religie, filosofie moeten (absolute imperatief) zich in verticale richting ontwikkelen door te oefenen. *****

 

Genealogie van het bewustzijn.


Antonio Damasio,    ‘Het zelf wordt zich bewust. Hersenen bewustzijn, ik’


In zijn reeks boeken over het menselijke bewustzijn beschrijft Damasio in zijn laatste boek de genealogie van het bewustzijn. Het ontwikkelt zich van een cel tot het conglomeraat van neuronen dat ons brein vormt en ons zelfbesef mogelijk maakt. *****

 

Het tijdsbegrip verdicht tot singulariteit.Harry Mulisch,    ‘De tijd zelf’


Het oeuvre van Harry Mulisch kent twee centrale thema’s: de tweede wereld oorlog en het thema tijd. In zijn postuum verschenen novelle cirkelt zijn denken rond het tijdsbegrip in een poging het te verdichten tot tijd als singulariteit.  ****

 

 

Twee systemen die ons handelen en zijn bepalen.
Daniel Kahneman,    ‘Ons feilbare denken' ('Thinking, fast and slow')


In een lijvig boek heeft de Nobelprijs winnaar Daniel Kahneman vanuit de psychologie de werking van ons brein wetenschappelijk beschreven. Het boek stelt vast dat er in ons twee systemen naast en tegen elkaar werken, die ons handelen en zijn bepalen. Het boek is overladen met voorbeelden en een helder uitleg over de werking van de systemen. Een welkome aanvulling en verdieping op de 'hitjes' van de neuroscience en neurosofie. *****Dé paradigma verschuiving.Lee Smolin,    ‘Time Reborn’


In zijn nieuwste boek brengt Smolin (topnatuurkundige) het tijdsbegrip terug tot het niveau van de directe menselijke ervaring. Tijd als mathematisch begrip beschrijft op geen enkele manier tijd als ervaren werkelijkheid. Het is een leeg ('timeless') begrip. Alles, ook de natuurwetten, ontwikkelt zich in de tijd. Het tijdsbegrip is terug in de traditie van Augustinus. ****

Helden van het denken
Helden van het denken