De Denkerij®

 


CONTACT


De Denkerij®
Achter Sint Jacob 4
5911 KX Venlo
Telefoon: 077-3200202
www.denkerij.nl
e-mail:
info@denkerij.nl
blog: Denkerij

NOBCO

Toegepaste filosofie voor het bedrijfsleven

Volgens Drs. Mattie Peeters, van De Denkerij®, is er bij de hogeropgeleiden binnen het bedrijfsleven een sterke behoefte aan intellectuele verdieping. Er is behoefte om de kennishorizon te verbreden. Daarnaast wordt van bedrijven en organisaties steeds meer een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering verwacht. Allebei zaken in het pakket van De Denkerij®. 

Manager én filosoof

Mattie Peeters werkt al bijna 25 jaar als zelfstandig ondernemer in het bedrijfsleven. Hij is filosoof, opgeleid aan de Universiteit Nijmegen. Daar is hij afgestudeerd in de metafysica  op:  ‘Het metafysisch ‘moment’ van het Augustijns tijdsbegrip’.  Met zijn kennis van beide werelden wil hij een brug slaan tussen doen en denken.

Doelgroep

Het doel van De Denkerij® is het overdragen van kennis van de ideeëngeschiedenis en het propageren van ‘denken’ als dé unieke menselijke eigenschap.  Door als kennisbron, klankbord of sparringpartner te fungeren wil De Denkerij® directeuren, managers, bestuurders en hun medewerkers helpen hun intellectuele focus te verleggen en hun blik te verruimen.  Een cursus, symposium, workshop, training of filosofische reis bij de De Denkerij® draagt zeker bij aan de kwaliteit van de organisatie waar zij voor werken. Het werkveld van De Denkerij®  bestrijkt onder andere: professional training en coaching, bedrijfscultuur, MVO, bedrijfsstrategie, duurzaam ondernemen, kernwaarden, leiderschap, ondernemerschap, bedrijfsethiek, zorgethiek, medische ethiek en de ‘denkprocessen’ die daarmee te maken hebben.

 

Drs. Mattie Peeters, filosoof

School van Athene, fresco van Rafaël Santi 1509-1510 in de Stanza Della Segnatura, Rome.

‘festina lente, fac omnia mente’


Tweets van @Denkerij
Follow @denkerij